Газов инжекцион течна фаза

Газов инжекцион течна фаза

Системата за течно впръскване на газ работи по подобен начин на системата за впръскване на бензин, течното гориво се изпомпва от резервоара до регулатор на налягането на горивото и към инжекторите. Системата се сътои от резервоар за пробан-бутан с вградена помпа, регулатор за налягане на горивото със сензор за налягането и вградена клапа за безопасност,  газови инжектори и електронно устройство за контрол на горивната смес.   

Течна фаза на газ

Както при много инжекционни системи на бензин, горивото се изпомпва от резервоара към регулатора, а излишното гориво се връща обратно в резервоара, като се създава стабилен цикъл на доставка на гориво под налягане към инжекторите. Когато инжекторите се отворят, течният газ влиза в смукателния колектор, където бързо се разширява и се превръща в пара. Този процес има охлаждащ ефект върху количеството въздух, влизащо в двигателя, което е предпоставка за по-добро пълнене и за възможност за изгаряне на повече газовъздушна смес, а това води до повишаване на мощността на двигателя. 

Недостатък на тези системи са чувствителността към замърсени и некачествени горива на елементите, както и високата цена на системата и резервните части – помпи, инжектори.