Последователно впръскване на гориво

Последователно впръскване на гориво

Последователното впръскване е последно и най-висше поколение „многоточкови” газови инжекциони. Комплектите са проектирани в точно съответствие с инжекционната система за бензин, като и осигуряват възможност за контрол и управление на газовата система.

Комплектите се състоят от електронен превключвател с манометър, микропроцесорен контролер (компютър) за управление на впръскването на пробан-бутан или метан, редуктор-изпарител, инжектори и сензори за температурата на охлаждащата течност на двигателя, за температурата и налягането на газовото гориво.

Тези комплекти са оборудвани по същия начин както и по-ранните „многоточкови” системи, но понеже те дават по-голяма прецизност относно времето за впръскване, се използват нови модели, по-бързи и износоустойчиви соленоидни инжектори. Количеството инжектиран пробан-бутан се управлява от продължителността на впръскване както при непоследователните многоточкови системи, но времето на всеки инжектор е синхронизирано с импулсите за впръскване на бензин в превозното средство, позволяваки пробан-бутанът да бъде инжектиран самостоятелно за всеки цилиндър в точния момент.

Тъй като налягането и температурата при газовите изпарения се променят при нормални условия на работа, комплектът използва сензори, които наблюдават промените и коригират картата на времето за отваряне на инжекторите. Ако електронното устройство за контролиране на бензина изключи даден инжектор, защото открие проблем, електронното устройство за контрол на пробан-бутана веднага усеща, че инжекторът е спрял работа и отговаря като спира оерациите на съответния инжектор на пробан-бутан.   

Тъй като електронното устройсто за контрол на пробан-бутана следи отблизо сигналите за впръскване на бензин, отразявайки промените, които прави системата за управление на двигателя на превозното средство,  до голяма степен запазва нейната възможност за контрол над състава на горивната смес и емисиите, като гарантира, че нито светлините за управление на двигателя (чек енджин лампа), нито кодовете за неизправност биха били активирани.