Първоначален преглед и регистрация на газови уредби в KAT

Първоначален преглед и регистрация на газови уредби в KAT

Първоначалния преглед на газовата уредба се извършва след монтажа и или след смяна на резервоара/бутилката.

Изисква се протокол от сервиза, извършил монтажа на газовата уредба, в който са посочени всички нейни  компоненти и материали. Прави се проверка за наличие на одобрение  на всеки компонент от уредбата по  изискванията на Наредба Н-3 и регулации  67R-01, 110-R или R115 –  за ползване в автомобили на територията на Европейския съюз.

Преглежда се съответствието на монтажа (място, разположение, отстояния, сигурност и здравина на монтаж и др.) с изискванията на НАРЕДБА № Н-3 от 18.02.2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства. Прави се функционален тест на газовата уредба и проверка за изтичане на газово гориво с детектор. След успешното преминаване на първоначалния преглед се издава така нареченият „розов  талон” , който се предоставя в КАТ Пътна полиция за вписване на допълнителен вид гориво в талоните на автомобила.

Срокът за това е 3 години. Автомобилът не се представя на канал в КАТ, минава се само по гишета, таксата е 20 лв.

Периодичният преглед на газовата уредба е част от общия годишен технически преглед.

Срокът за ползване на резервоар/бутилка за пропанбутан е 10 години, а за природен газ метан е 20 години от датата на производство.

След подмяна се преминава отново първоначален преглед за нанасяне на изменените номер и вид на бутилката. Не се ходи в КАТ.